dinsdag, 7. oktober 2008 - 14:46

NFI neemt hypermodern sporenregistratiesysteem in gebruik

Den Haag

Minister Hirsch Ballin heeft vandaag bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het ‘Track & Trace’-systeem officieel in gebruik genomen. Het NFI is het eerste forensisch laboratorium in Europa dat een dergelijk systeem invoert.

Track & Trace is een lokalisatie- en registratiesysteem: een onzichtbaar high-tech elektronisch netwerk om sporendragers binnen het NFI te kunnen volgen.

Met de oplevering van dit Track & Trace-systeem voldoet het NFI aan een van de afspraken uit het programma Versterking Opsporing en Vervolging (VOV). Dit programma is in nauwe samenwerking met Openbaar Ministerie, politie en NFI opgesteld naar aanleiding van het evaluatierapport van de Schiedammer Parkmoord. Daarin werd onder andere afgesproken dat stukken van overtuiging (svo’s) traceerbaar en identificeerbaar moeten zijn.

Svo’s zijn bewijsstukken/sporen die worden verzameld door de politie op een plaats delict. Vervolgens komt een deel naar het NFI voor forensisch onderzoek. Op jaarbasis ontvangt het NFI zo’n 80.000 svo’s.

Het onderzoek bij het NFI bestaat uit verschillende stappen en strekt zich vaak uit over de verschillende onderzoeksgebieden van het NFI. Daardoor maken de 80.000 svo’s allerlei complexe logistieke bewegingen door de organisatie van het NFI. Met Track & Trace kan 24 uur per dag vastgesteld worden waar een svo is, c.q in welk compartiment van het laboratorium het zich bevindt. Ook kan worden vastgesteld waar het binnen het NFI is geweest. Hierdoor is eenduidige registratie en verantwoording mogelijk.

SIN-nummer

In samenspraak tussen NFI, politie en OM is voor svo’s een uniek nummer gecreëerd: het zogenaamde Sporen Identificatie Nummer (SIN) waarmee elk spoor geregistreerd wordt. Elk svo houdt dit unieke nummer door de hele strafrechtsketen heen. De forensische opsporing van de politie voorziet de verpakking van het svo op de plaats delict van een SIN-sticker. Hiermee start het registratieproces. De sticker bevat een chip, een barcode en een numerieke code: het SIN bestaat uit vier letters, vier cijfers en de code NL.

Het Track & Trace-systeem zorgt ervoor dat sporen binnen het NFI beter geregistreerd worden en geeft de mogelijkheid om sporen ook fysiek te volgen. Track & Trace is een goed voorbeeld van procesinnovatie binnen het NFI waardoor bedrijfsprocessen verbeterd worden.
Provincie:
Tag(s):