maandag, 24. november 2008 - 14:08

Nieuwe geschillen-commissie voor de luchtvaart

Den Haag

Reizigers die met het vliegtuig weg gaan en een geschil krijgen met de luchtvaartmaatschappij, kunnen vanaf volgend jaar terecht bij een nieuwe geschillencommissie die de klachten zal behandelen.

De BARIN (Board of Airline Representatives in the Netherlands) en de Consumentenbond hebben maandag een principe akkoord bereikt over het oprichten van een geschillencommissie voor de luchtvaart. Voor passagiers betekent de komst van deze geschillencommissie een laagdrempelige, snelle en goedkope manier om geschillen met luchtvaartmaatschappijen op te lossen.

Het streven is om de geschillencommissie nog in de zomer 2009 haar werkzaamheden te laten starten, zodat consumenten al in het hoogseizoen hier met hun geschillen terecht kunnen.

Minister Eurlings heeft in april 2008 de luchtvaartsector (verenigd in BARIN) en consumentenorganisaties de gelegenheid gegeven om door middel van zelfregulering passagiersrechten maximaal te behartigen. Voor een goedwerkende geschillenbeslechting is immers voldoende draagvlak in de sector nodig. De minister reageert dan ook positief op de eigen oplossing van de partijen: “In Nederland laten we zien dat we de uitdagingen in de luchtvaart gezamenlijk constructief kunnen oplossen. Voor zowel de passagiers als de sector is hier een grote winst behaald�. De minister ziet dan ook geen noodzaak meer om wetgeving in de procedure brengen om een dergelijke geschillencommissie op te richten.

De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
Categorie:
Tag(s):