dinsdag, 16. december 2008 - 9:34

Onzekerheid onder Limburgse ondernemers door kredietcrisis

Venlo

Limburgse ondernemers hebben weinig vertrouwen in het jaar 2009. Vooral de investeringen blijven volgend jaar uit. Qua werkgelegenheid zijn de verwachtingen lager dan een jaar geleden. Dit en meer blijkt uit de eerste (Limburgse) resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
De resultaten van de eerste editie van de COEN, gemeten in het vierde kwartaal van 2008, bevestigen dat ook in Limburg de kredietcrisis voor onzekerheid zorgt. De indicator van het ondernemersvertrouwen is lager dan ooit.

Een derde van de Limburgse bedrijven verwacht een omzettoename in 2009, terwijl 20% een daling ziet aankomen. Landelijk is men nog iets positiever gestemd (verwachting: 40% omzettoename). Bijna een derde van de Limburgse bedrijven verwacht echter minder te gaan investeren. Landelijk is dat ‘slechts’ één op de vijf ondernemingen. De economische teruggang lijkt dus in Limburg harder aan te komen dan in de rest van Nederland. De exportverwachtingen voor 2009 zijn gelijk aan de verwachtingen van exact een jaar geleden. Zowel in Limburg als op landelijke schaal verwacht ongeveer een derde van de bedrijven exportgroei, terwijl een op de vijf bedrijven een daling voorspelt.

De werkgelegenheidsgroei is afgevlakt. De COEN bevestigt in dit kader de resultaten van het onderzoek van E’til, dat op basis van cijfers van het Centraal Planbureau voorspelde dat er in Limburg meer arbeidsplaatsen gaan verdwijnen dan landelijk. Ook uit de COEN blijkt dat er in Limburg meer werknemers zullen afvloeien dan in de rest van Nederland. Onvoldoende vraag was eind 2008 de belangrijkste productiebelemmering in Limburg. Vooral de industrie had hiermee te kampen.
Provincie:
Tag(s):