maandag, 2. juni 2008 - 11:33

Project 'Moelejaan' biedt kansen voor peuters en kleuters in Landgraaf

Landgraaf

Vorige week heeft de gemeente Landgraaf de deelname aan een provinciaal pilot-project ondertekend om te investeren in de educatie van jonge kinderen. Deze pilot met de naam 'Moelejaan' moet er toe leiden dat peuters en kleuters beter toegerust doorstromen naar het basisonderwijs. Voor Landgraaf betekent dit dat er fors geïnvesteerd zal worden in de peuteropvang en het basisonderwijs.

Op dit moment werken peuterspeelzaal Doremi en basisschool 't Kakertshöfke al samen in een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Door deelname aan de pilot 'Moelejaan' zullen daar nog zes peuterspeelzalen en zes basisscholen verspreid over Landgraaf bijkomen. Over de exacte peuterspeelzalen en basisscholen zal nog overleg plaatsvinden met Stichting Peuterwerk Landgraaf en Movare. Voor de Landgraafse peuters betekent dit dat zij vier dagdelen per week de peuterspeelzaal zullen bezoeken. De ouderbijdrage blijft echter gelijk. Verder zal in de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool met een intensief programma worden gewerkt aan de (taal)ontwikkeling van de kinderen. De leidsters en docenten ontvangen hiervoor extra trainingen.

Wethouder Marie-José Kamps (Onderwijs) is zeer enthousiast over de extra mogelijkheden die deze pilot biedt: "Nu is het vaak zo dat sociale- en taalachterstanden pas aan het licht komen in het basisonderwijs of zelfs pas op de middelbare school. Door de problemen op een vroege leeftijd te signaleren is het eenvoudiger om iets aan deze achterstand te doen waardoor problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Een betere start is goed voor de betrokken kinderen, voor hun ouders en omgeving en uit¬eindelijk ook voor de welvaart en het welzijn van de regio."

De pilot ‘Moelejaan’ voor Zuid-Limburg is een initiatief van Staatssecretaris Dijksma die daarmee steun geeft aan gemeenten die niet onder het grote-stedenbeleid vallen. Departement, provincie Limburg en alle onderwijswet¬houders in Zuid-Limburg pakken zo gezamenlijk de bestaande onderbenutting van talent aan.
Provincie:
Tag(s):