woensdag, 10. december 2008 - 10:15

Provincie investeert in railterminal Beatrixhaven

Maastricht

De Provincie Limburg verstrekt een subsidie van 100.000 euro voor de realisatie van een railterminal aan de Beatrixhaven in Maastricht. Steel Logistic Europe (SLE) wil een railterminal in de haven aanleggen, die in totaal 1.100.000 euro zal kosten.

SLE verzorgt de overslag van staal Nu gebeurt dat nog per vrachtwagen, in de toekomst moeten de goederenstromen per vrachtwagen grotendeels naar het spoor zijn overgeheveld. De railterminal wordt aangelegd om het verkeer op de weg en het milieu te ontlasten.

De terminal krijgt een openbaar karakter, hetgeen betekent dat bedrijven in de Beatrixhaven van de overslagfaciliteiten gebruik kunnen maken. De verwachting is dat in het eerste jaar na de opening ruim 2.000 vrachtwagens hun lading hebben overgeheveld naar het spoor. In het vijfde jaar moet dit zijn gegroeid tot ruim 8.000 vrachtwagens. De terminal is naar verwachting medio 2009 operationeel.
Provincie:
Tag(s):