vrijdag, 6. juni 2008 - 12:30

Ruim 100 gele kaarten uitgereikt aan automobilisten in Rimburg

Rimburg

De medewerkers van het Verkeershandhavingsteam hebben 107 gele kaarten uitgereikt aan even zovele automobilisten in Rimburg op de Broekhuizenstraat en in De Wendelstraat in Landgraaf. De eerste twee dagen van het integrale project van gemeente, politie en bewoners, om deze straten verkeersveiliger te maken bleef het bij een waarschuwing voor overtreders. Maandag 2 en dinsdag 3 juni werd de aanzet gegeven tot een controle-actie in het kader van subjectieve verkeersonveiligheid. Genoemde dagen werd waarschuwend opgetreden tegen alle weggebruikers die zich niet hielden aan de verkeersregels. Het project zal een aantal maanden in beslag nemen.

Om de aandacht op het project te vestigen werden alle bewoners in de omgeving van de Broekhuizenstraat en de De Wendelstraat door de gemeente en de politie in een gezamenlijke brief op de hoogte gesteld van het project. Aanzet hiertoe was het herhaalde verzoek van de bewoners om aandacht te besteden aan de gevoelens van verkeersonveiligheid die zij hebben. De politiemensen hielden beide dagen overtreders staande en spraken hen aan op hun verkeersgedrag. In plaats van een boete deelden de agenten gele kaarten uit. Ook werden folders meegegeven met uitleg over de aanpak van het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid.

Een aantal automobilisten werden evenwel toch bekeurd, omdat zij veel te hoge snelheden haalden. 16 Bestuurders reden harder dan 50 km/u in de 30 km.-zone, hetgeen hen een boete opleverde tenminste € 120,=. Vijf bestuurders kregen een boete voor het niet handsfree telefoneren tijdens het rijden. Dat kostte hen eveneens € 150,=. Het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid zal nog enkele maanden actief blijven in beide straten en omgeving ervan.
Provincie:
Tag(s):