woensdag, 24. september 2008 - 16:52

Sittard-Geleen start pilot met inzamelen kunststof-verpakkingen

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen start met een proef om kunststof verpakkingsafval in te zamelen. De proef wordt gehouden in de laagbouw woningen van de wijken Kolleberg, Ophoven, Lindenheuvel en Landgraaf Noord en de hoogbouwcomplexen in Limbrichterveld en Geleen Zuid. Ook wordt op het milieupark te Born een inzamelinstallatie geplaatst. Vanaf 1 oktober ( laagbouw) respectievelijk 1 november ( hoogbouw en milieupark Born) kunnen deze huishoudens hun kunststof verpakkingsafval gratis aanbieden. De proef eindigt op 1 april 2009, meldt de gemeente.

De gemeente gebruikt de resultaten van de pilot enerzijds om inzicht te krijgen in de respons, het scheidingsresultaat en de kosten bij het vooraf scheiden door de burgers van het kunststof verpakkingsafval en anderzijds om een goede beslissing te nemen hoe de gemeente vanuit zowel economisch als ook milieu oogpunt het beste het kunststofafval kan scheiden van het restafval.
Provincie:
Tag(s):