vrijdag, 21. maart 2008 - 22:48

Slachtofferhulp start lotgenotengroep

Den Haag

De eerste week van april 2008 start Slachtofferhulp Nederland, regio Haaglanden een lotgenotengroep voor ouders van seksueel misbruikte kinderen. Door ervaringen uit te wisselen, steunen de slachtoffers elkaar bij de verwerking van het gebeurde en de omgang met de praktische gevolgen daarvan.

Het praten over en het luisteren naar ervaringen van anderen, beoordelen de deelnemers als zeer positief. De deelnemers geven zelf aan waarover zij willen praten. Elke groep wordt begeleid door twee beroepskrachten van Slachtofferhulp Nederland, regio Haaglanden. Deelname aan deze groep is gratis.

De lotgenotengroep start de eerste week van april 2008 aan het politiebureau Zuiderpark te Den Haag. De groep komt ongeveer zeven keer bij elkaar. Na een paar maanden volgt een evaluatiebijeenkomst.
In deze groep– die uit maximaal tien personen bestaat – zijn nog plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen zich tijdens kantooruren opgeven via het gratis telefoonnummer 0800 02 33 222. De teamleider van de groep neemt daarna contact op.
Provincie:
Tag(s):