maandag, 29. september 2008 - 14:09

Spuitadministratie bij helft landbouwers niet in orde

Den Haag

Ruim de helft van de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen leeft de administratieve verplichtingen onvoldoende na. Dat heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geconstateerd. Dit heeft het ministerie van LNV maandag 29 september laten weten.

Alle gebruikers van professionele gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals fruittelers, tuinders en akkerbouwers, zijn volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden verplicht een gewasbeschermingsplan te hebben en een spuitadministratie te voeren. De AID besteedt de komende periode tijdens haar controles extra aandacht aan de naleving van de regelgeving.

Sinds de invoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn ondernemers, naast het hebben van een gewasbeschermingsplan, verplicht het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een spuitadministratie te vermelden.

In deze spuitadministratie moet direct na gebruik de naam en het toelatingsnummer van het middel worden genoemd. Ook de datum, de hoeveelheid en het perceel waarop het middel is gebruikt, moet in de administratie vermeld worden.

Het niet hebben van een spuitadministratie of een deugdelijk gewasbeschermingsplan, kan resulteren in een boete van 700 euro. De AID heeft tot nu toe in de meeste gevallen waarschuwingen gegeven voor het niet volledig invullen van een spuitadministratie of het niet hebben van een gewasbeschermingsplan. Bij hercontroles werd geconstateerd dat alle gebruikers nu wel voldeden aan de gestelde verplichtingen.
Provincie:
Tag(s):