vrijdag, 19. december 2008 - 9:59

Subsidieregeling woningverbetering voor vier kernen

Zuidhorn

In 2009 komen de kernen Niezijl, Lauwerzijl, Briltil en Visvliet in aanmerking voor de subsidieregeling Particuliere woningverbetering. Het college heeft hiervoor een bedrag van € 75.000,-- uitgetrokken.

Inwoners van de vier genoemde dorpen, die wonen in een woning ouder dan 50 jaar, ontvangen begin 2009 een brief van de gemeente. Hierin staat dat inwoners een subsidie kunnen aanvragen wanneer ze voorzieningen willen aanbrengen voor het verbeteren van het casco van hun woning.

De gemeenteraad heeft de subsidieverordening ‘Particuliere woningverbetering Zuidhorn 2006’ vastgesteld. Voor het uitvoeren van de woningverbetering is € 225.000 gereserveerd. Vanaf 2006 is jaarlijks een bedrag van € 75.000,-- ingezet voor woningverbetering.
Op grond van artikel 5 van de verordening wijst het college jaarlijks een woonkern aan, die in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

De afgelopen jaren zijn de kernen Pieterzijl, Kommerzijl en Den Horn aangewezen. Deze kernen zijn heringericht. De ervaring leert dat, wanneer de gemeente de openbare ruimte opwaardeert in een kern, de inwoners sneller geneigd zijn hun particulier bezit te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):