maandag, 8. september 2008 - 19:43

Wethouder Siebelink op pad tegen schooluitval

Bergen op Zoom

Wethouder Siebelink heeft vandaag leerlingen van het Kellebeek College bezocht en op de Grote markt leerlingen die niet op school zaten aangesproken. Dit om het belang van doorleren na je 16e jaar bij VMBO scholieren te benadrukken. De acties markeerde het begin van de actieweek ‘Aanval tegen Schooluitval’ waarin leerplichtambtenaren in het hele land nagaan of jongeren daadwerkelijk hun vervolgopleiding zijn gestart.

Veel scholieren weten de stap van het vertrouwde vmbo naar het grote of onbekende mbo niet te maken en haken in de zomer af. Daarom vindt van 8 tot 12 september in het hele land de actieweek ‘Aanval tegen schooluitval’ plaats, waarin medewerkers van de gemeente nagaan of alle leerplichtige jongeren in september hun opleiding daadwerkelijk vervolgen en een MBO opleiding starten.

Het kabinet wil dat veel meer jongeren een startkwalificatie halen (havo/vwo of mbo2-diploma) en het aantal nieuwe schooluitvallers terugdringen tot maximaal 35.000 in 2012.

De acties die in Bergen op Zoom deze week plaatsvinden zijn checks op scholen of ingeschreven leerlingen ook zijn aangekomen, huisbezoeken aan voortijdig schoolverlaters, loopacties in de stad en belrondes naar jongeren en ouders.
Provincie:
Tag(s):