woensdag, 19. november 2008 - 8:54

WEW: 'Tuchtrecht taxateurs wassen neus'

Groningen

Het interne tuchtrecht van de brancheverenigingen van taxateurs (NVM, VBO, LMV en RVT) stelt niets voor. Dat is de conclusie van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis van de voorlopige uitkomsten van concrete klachten tegen 58 taxateurs in verband met 144 taxatierapporten.

Eind 2006 heeft het WEW in totaal 629 verdachte taxatierapporten van 346 taxateurs ter beoordeling voorgelegd aan de brancheverenigingen van taxateurs. Dit zijn taxatierapporten ten aanzien van woningen die in de periode 2003 tot en met 2006 gedwongen zijn verkocht met een verlies voor het WEW. Hiervan zijn medio 2007 door de brancheverenigingen zelf 144 taxatierapporten van 58 taxateurs als klachtwaardig aangemerkt. Hiervan zijn 16 gevallen gegrond verklaart en 23 ongegrond. In 19 gevallen loopt er nog een onderzoek.

'Dit resultaat is in alle opzichten verbijsterend," stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. "De afgelopen jaren is veel tijd en geld besteed aan het aanpakken van foute taxateurs. Het tuchtrecht van de brancheverenigingen blijkt nu een wassen neus. De procedures duren onaanvaardbaar lang en als een klacht uiteindelijk gegrond wordt verklaard, komt de taxateur weg met slechts een waarschuwing.'
Provincie:
Tag(s):