vrijdag, 17. oktober 2008 - 15:35

Zandsuppleties Noord-Beveland en Walcheren van start

Middelburg

Rijkswaterstaat (RWS) start morgen, zaterdag 18 oktober met het tweede deel van de zandsuppleties op Noord-Beveland en Walcheren. Tot half november wordt gewerkt aan het strandvak Onrustpolder op Noord-Beveland. Dit heeft RWS vrijdag 17 oktober laten weten.

Daarna wordt tot half december het strandvak Oranjezon op Walcheren van zand voorzien. Tijdens het opspuiten is steeds een wisselend stuk strand van ongeveer 200 tot 300 meter niet toegankelijk. De hinder voor strandbezoekers wordt, mede omdat het werk buiten het toeristenseizoen valt, tot een minimum beperkt.

Tussen de damaanzet van de Oosterscheldekering en de Veersegatdam (tussen km. 1.400 en km 4.000) wordt 530.000 kuub zand aangebracht. Bij Oranjezon (km. 8.800 tot km. 10.650) komt 425.000 kuub nieuw zand op het strand. Beide strandvakken moeten 13 december klaar zijn. In juni is reeds het strandvak Domburg gesuppleerd met 480.000 m3 zand.

RWS voert in opdracht van waterschap Zeeuwse Eilanden voor de Zwakke Schakel Westkapelle ook nog zandsuppleties uit. Van half november tot 12 december wordt nog een half miljoen m3 zand gestort in de vooroeversuppletie.

Ook wordt nog een gedeelte (1,18 miljoen m3) als strandsuppletie in het werk gespoten, zodat een stukje extra strand ontstaat dat aansluit bij de Noordduinen tussen Domburg en Westkapelle. Bij Noordduinen wordt met 80.000 kuub nog een stukje duin versterkt. Dit werkt vindt plaats tussen 12 november en 13 december.

Bij de gemeentehuizen van Noord-Beveland, Veere, het kantoor van RWS in Middelburg en de VVV’s in de directe omgeving zijn folders over het werk te krijgen. Op pagina 599 van Omroep Zeeland is de actuele situatie te vinden.

Duurzaam onderhoud
Met zandsuppleties op het strand of op de vooroever onder water bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de zeespiegel.

Ook draagt Rijkswaterstaat zo duurzaam bij aan het in stand houden van de grootste waterkering: de duinen. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.
Provincie:
Tag(s):