maandag, 6. juli 2009 - 11:49

2,8 miljoen voor aanpak spoorbarrière Maastricht

Tijdens een bezoek aan Maastricht heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat 2,8 miljoen toegezegd om de spoorkruising tussen de wijken Limmel en Nazareth aan te pakken.

Daarnaast verstrekt hij maandag 6 juli 15 miljoen voor de aanpak van spoorse doorsnijdingen op andere locaties in het land. Begin juni zegde Eurlings al 117 miljoen toe op 26 andere plaatsen in Nederland. Het spoor kan een barrière vormen die een stad in tweeën snijdt. De financiële bijdrage van VenW helpt gemeenten die doorsnijding te verminderen of op te heffen en zo delen van een stad weer te verbinden.

Gemeenten kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor de aanleg van een tunnel onder het spoor om woonwijken beter met elkaar te verbinden, het afbreken van ongebruikte emplacementen en het ontwikkelen van een woonwijk op die plek. Ook de aanleg van voetgangersbruggen en fietstunnels behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de bijdrage worden ingezet om het spoor verdiept aan te leggen of gelijkvloerse kruisingen met wegen op te heffen en deze te vervangen door een tunnel.

In Maastricht komt een ongelijkvloerse kruising in plaats van de huidige dubbele spoorwegovergang. Hiermee krijgen de wijken Limmel en Nazareth een betere verbinding met elkaar.

Deze subsidieregeling is een vervolg op de eerste regeling spoorse doorsnijdingen. Hierbij is aan 61 projecten de afgelopen jaren ruim 240 miljoen euro uitgekeerd. Voor de huidige regeling is in totaal is 141 miljoen euro beschikbaar. Per project betaalt het ministerie maximaal 25 procent van de kosten, met een maximum van 15 miljoen euro. De gemeente moet aantonen dat de overige 75 procent van de projectkosten zijn gedekt.
Provincie:
Tag(s):