woensdag, 10. juni 2009 - 10:25 Update: 29-09-2018 13:32

30% minder verkeersdoden door veilig wegontwerp

Den Haag

Ondanks het feit dat de verkeersveiligheid in Nederland tot een van de beste van de wereld behoort, blijkt dat ook in Nederland nog grote winst is te behalen. Dit maakt de ANWB vandaag bekend.

Een analyse binnen het zogenoemde EuroRAP programma bevestigt dat het aantal ernstige ongevallen zowel in Europa als in Nederland met ruim 30% kan worden teruggebracht door gebruik te gaan maken van een standaard veilig wegontwerp. In Nederland zijn dergelijke percentages haalbaar, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 200 verkeersdoden per jaar.

In de afgelopen tien jaar zijn in de landen van de Europese Unie twee miljoen mensen om het leven gekomen of ernstig gewond geraakt bij verkeersongelukken.De kosten die dit met zich meebrengt, liggen ruimschoots hoger dan de gemiddelde uitgaven in het onderwijs of de gezondheidszorg. Door het toepassen van verbeterde wegontwerpen kan het aantal slachtoffers, en daarmee de kosten, aanzienlijk afnemen.Begin juni is de nieuwe Europese Campagne voor Veilig Wegontwerp van start gegaan. Uitgangspunt voor de campagne is het in de komende tien jaar terugbrengen van het aantal ernstige verkeersongevallen in Europa met tenminste 30%.

Volgens vooraanstaande wegontwerpers moeten de Europese wegen meer herkenbaar en voorspelbaar zijn en daarnaast zodanig worden ingericht dat rijfouten niet direct tot ernstige gevolgen leiden.Dit kan simpelweg door het investeren in relatief eenvoudige oplossingen in veilige wegen en kruispunten en basisvoorzieningen zoals vangrails. Opmerkelijk hierbij is dat de investeringskosten voor aanleg of aanpassing van de infrastructuur beperkt zijn.Voor Nederland betekent dit een extra inspanning om met name de wegen buiten de bebouwde kom volgens dit principe aan te pakken. Immers op deze wegen vallen de meeste slachttoffers. Minister Eurlings (verkeer en waterstaat) heeft hierin al het voortouw genomen en heeft aangegeven alle rijkswegen te gaan aanpassen zodat deze minimaal drie sterren verkrijgen volgens het EuroRAP systeem.

EuroRAP is een Europees programma, dat wegen beoordeelt op verkeersveiligheid aan de hand van de fysieke eigenschappen. Bomen dicht langs wegen, water langs wegen en onoverzichtelijke kruisingen geven een weg een slechte beoordeling. Het programma is een initiatief van de ANWB en de Europese zusterclubs.In het najaar van 2009 verschijnt verder nog een kaart van alle risicowegen binnen Europa, die overhandigd zal worden aan het nieuw verkozen Europese parlement. De Campagne roept op tot meer initiatieven voor een veilige wegeninfrastructuur, vooral gericht op wegen waar de meeste (dodelijke) ongevallen plaatsvinden.Met de campagne wordt ingezet om snel effectieve en efficiënte oplossingen aan te dragen waarmee zowel het aantal ernstige ongevallen als ook de kosten die dit met zich meebrengt binnen korte termijn substantieel te laten afnemen.