maandag, 25. mei 2009 - 8:43

Amsterdam wil doorbraak in duurzame energie

Amsterdam

Amsterdam wil de zonne- en windenergiestad van Nederland worden en in 2025 met lokaal geproduceerde duurzame energie in één derde van haar energiebehoefte voorzien.

Om dit te bereiken is een krachtige impuls nodig om de productie van
duurzame energie in de stad te vergroten. Amsterdam werkt daarom aan de oprichting van een duurzaam energiebedrijf, dat samen met het bedrijfsleven investeert in duurzame energieproductie in de stad. Het college van B&W heeft dinsdag 19 mei besloten om een onderzoek in te stellen wat moet resulteren in een businessplan voor dit duurzame energiebedrijf.

Wethouder Vos (Milieu) “Door ook zelf te gaan investeren in duurzame energie laten we de markt zien dat we geloven in deze ontwikkeling en dat Amsterdam duurzame energieproductie in de stad van groot belang vindt. Samen met bedrijven willen we Amsterdam tot koploper maken in duurzame energieproductie.�

Wethouder Gehrels (Bedrijven): “Een duurzaam energiebedrijf biedt grote kansen voor een nieuwe innovatieve sector in de stad. Minder afhankelijkheid van fossiele energiebronnen is niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor een gezonde economische
toekomst van Amsterdam.�

Het duurzame energiebedrijf zal samen met het bedrijfsleven en woningcorporaties gaan investeren in duurzame energieprojecten in de stad. Dit zijn zon-pv en windprojecten en mogelijk ook andere duurzame energieprojecten. Ook zal het bedrijf investeren in de aanleg van een ‘smart grid’ – een slim elektriciteitsnet.

Amsterdam heeft als doelstelling dat de stad in 2025 40% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het klimaatbeleid richt zich op energiebesparing, het efficiente gebruik van fossiele brandstoffen en de opwekking van duurzame energie. In dit laatste is een belangrijke rol weggelegd voor het nieuwe duurzaam energiebedrijf.
Provincie:
Tag(s):