maandag, 29. juni 2009 - 20:35

'Bevolkingskrimp in provincie Groningen leidt tot financiële problemen voor gemeenten'

Groningen

De provincie Groningen benadrukt dat bevolkingskrimp wel degelijk leidt tot financiële problemen voor gemeenten. Gedeputeerde Pim de Bruijne: “Om de consequenties van de krimp aan te kunnen pakken is veel meer geld nodig dan de krimpgemeenten en de provincie samen kunnen opbrengen.”

Dit is een heel ander geluid dan het COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden), een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen vrijdag jl. naar buiten bracht.

In Noordoost- Groningen wordt de komende 20 jaar een bevolkingsdaling van 23% verwacht, en in Oost-Groningen van 8%. Gevolgen zijn o.a. leegstand van woningen, verpaupering en verloedering, jongeren die wegtrekken en voorzieningen op gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, onderwijs die dreigen te verdwijnen.

Landelijk komt de problematiek rond bevolkingskrimp ook steeds nadrukkelijker op de politieke agenda te staan. Na de zomer zal het kabinet een actieplan Bevolkingsdaling presenteren.
Provincie:
Tag(s):