maandag, 15. juni 2009 - 20:37

Bezoek dr. Alexander Rinnooy Kan aan Vlissingen

Vlissingen

In het kader van Standplaats Zeeland brengt de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) dr. Alexander Rinnooy Kan op 16 juni 2009 ’s middags een bezoek aan de gemeente Vlissingen.Tijdens het bezoek wordt ingegaan op het thema van de middag: economie en kennis, ‘De verborgen kracht van Vlissingen’.

Het thema zal aan de hand van onder meer de plannen van het College van B&W voor Vlissingen Stadshaven en een aantal stellingen die Rinnooy Kan heeft aangedragen voor zijn bezoek aan Zeeland besproken worden. Dit gebeurt tijdens een boottocht van Middelburg naar Vlissingen. Bij Vlissingen Stadshaven gaat het om de ontwikkeling van het gebied rondom de binnen- en buitenhavens van Vlissingen inclusief het Scheldekwartier en de Kenniswerf.

Na de boottocht wordt een bezoek gebracht aan het Kenniswerfgebied.
Provincie:
Tag(s):