zondag, 5. april 2009 - 21:29

Carillon van Born teruggeplaatst in kasteelhoeve

Born

De gemeente Sittard-Geleen gaat het eeuwenoude carillon van Born terugplaatsen in de kasteelhoeve van Born. Voordat dit gebeurt, krijgen inwoners van Born en andere geïnteresseerden de kans om het klokkenspel te bekijken en aan het werk te zien. Op paaszaterdag 11 april wordt het carillon in samenwerking met de Stichting Cultuurhistorisch Born officieel in gebruik genomen. Twee dagen later, op paasmaandag is de beiaard te aanschouwen in de Tiendschuur in Born.

Het klokkenspel van Born heeft tot de herfst van 1941 gehangen in de Noordertoren van de kasteelhoeve, maar waarschijnlijk niet of nauwelijks meer geluid sinds de brand in het kasteel. Volgens wijlen dr. André Lehr van het Nationaal Beiaardmuseum in Asten stamt het carillon hoogstwaarschijnlijk uit de achttiende eeuw.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de afgelopen jaren verschillende malen budgetten beschikbaar gesteld om het carillon terug naar Born te halen. In 2002 besliste de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W om voor ruim 100.000 euro het klokkenspel te kopen en te laten restaureren. Later bleek dat er niet voldoende geld was om de toren van de Kasteelhoeve geschikt te maken voor het installeren van de beiaard. Dat geld, 52.000 euro, wordt uiteindelijk in 2008 beschikbaar gesteld.

Het carillon wordt op 11 april officieel in gebruik genomen, tijdens een korte plechtigheid waarbij beiaardier Frank Steijns zal spelen. Twee dagen later, op paasmaandag 13 april is het carillon te bezichtigen van 12 tot 16 uur in de Tiendschuur van de Kasteelhoeve in Born.
Provincie:
Tag(s):