maandag, 23. maart 2009 - 13:15

Deventer Stadspenning voor Ap Doornebos

Deventer

Burgemeester Andries Heidema heeft op zaterdag 21 maart 2009 de Deventer Stadspenning met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan Ap Doornebos vanwege zijn bijzondere inzet voor de gymnastiek in Deventer. Dit heeft de gemeente Deventer bekendgemaakt.

Ap Doornebos is vanaf 1985 tot heden voorzitter van SVOD, met als belangrijke taak actieve stimulans van ledenwerving en fondsen. Ook is hij 24 jaar lang voorzitter geweest van de Ritmische Gymnastiek. Hij zat in het hoofdcomité van AVT/Deventer Masters, een internationaal toernooi dat is uitgegroeid tot een wereldevenement.

Spreekbuis
Jarenlang was hij de spreekbuis namens gezamenlijke verenigingen waarbij hij binnen de gemeente Deventer de gymnastieksport uitdroeg. Verder is hij de aanjager van het jongens-heren turnen in Deventer.

Tennishal
Door zijn vasthoudendheid met de gemeente en sport- en recreatiecentrum de Scheg is het gelukt een voormalige tennishal voor de helft om te bouwen tot een permanente turnhal.

Binnensportaccommodaties
Hij is de initiatiefnemer van de fusie tussen de Deventer gymnastiekverenigingen. Hij is een echte pleitbezorger voor het verbeteren van de positie van de binnensportaccommodaties.

Tevens is hij de aanjager richting de bond om binnen Deventer regionale en landelijke wedstrijden te organiseren.
Provincie:
Tag(s):