dinsdag, 24. maart 2009 - 20:51

Dress voor Success opent officieel zijn deuren!

Donderdag 26 maart verricht wethouder Martine Visser de officiële opening van Dress for Success.

Dit project biedt mannen en vrouwen die vanuit een uitkeringssituatie gaan solliciteren de mogelijkheid zich professioneel te kleden voor het sollicitatiegesprek.

In de winkel hangt al aardig wat kleding. De eerste klanten zijn reeds succesvol aangekleed. Tijd voor een feestelijke opening door wethouder Martine Visser!

Het project is een initiatief van Stichting De KIM (Katholieke instelling voor maatschappelijke activering voor de provincies Flevoland en Utrecht).

Met behulp van vrijwilligers in Almere heeft stichting De KIM een uitgiftepunt/winkel opgezet waar werkzoekenden in een uitkeringssituatie, voorafgaande aan een sollicitatiegesprek, terecht kunnen voor gratis (veelal nieuwe) representatieve kleding.

De vrijwilligers geven desgewenst kleding- en make-upadviezen en bieden ondersteuning bij het oefenen van het sollicitatiegesprek.

Doelstelling en werkwijze
De doelstelling van dit project is tweeledig. Enerzijds wil Dress for Success werkzoekende uitkeringsgerechtigden ondersteunen door het beschikbaar stellen van gratis representatieve kleding.

Daarnaast wil het een bijdrage leveren aan de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De vrijwilligers worden onder andere geworven onder de doelgroep. Zo kunnen mensen die al lang uit het arbeidsproces zijn en voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt groot is, werkervaring opdoen.
Provincie:
Tag(s):