maandag, 15. juni 2009 - 13:07

Elektriciteits-netwerk op zee kost tussen de 5 en 11 miljard

Den Haag

De kosten voor een elektriciteitsnetwerk op zee bedragen tussen de 5 en de 11 miljard euro.

Dit zijn aanlegkosten en onderhoudskosten voor een netwerk dat het mogelijk maakt om in de periode tussen 2012 en 2020 de ontwikkeling van 6000 Megawatt (Mw) productiecapaciteit van windparken op zee mogelijk te maken. Dat blijkt uit het rapport Net op Zee dat minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief waarmee de minister het rapport aan de Tweede Kamer aanbiedt, geeft zij aan dat er naar haar oordeel goede redenen zijn om TenneT, de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet, verantwoordelijk te maken voor de aanleg en het beheer van het net op zee.

Zij overweegt de landelijke netbeheerder een wettelijke taak te geven voor de aanleg en het beheer van een net op zee ten behoeve van de aansluiting van offshore windparken.

Voordat ze hierover een definitief besluit neemt, wil ze eerst nader onderzoek laten doen naar de doorberekening van de kosten van het net op zee naar producenten, netbeheerders en afnemers. Dit zal naar verwachting niet vóór eind 2009 klaar zijn.

De minister vraagt vooruitlopend op definitieve besluitvorming de landelijke netbeheerder wel door te gaan met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een tijdige aansluiting van offshore windparken op de netinfrastructuur.
Categorie:
Tag(s):