zondag, 24. mei 2009 - 11:26

Eregroet F16's boven begraafplaats Margraten

Margraten

Zondag staat de Amerikaanse begraafplaats weer geheel in het teken van de jaarlijkse dodenherdenking ter gelegenheid van ‘Memorial Day’. Het is de dag, waarop de Amerikanen over de hele wereld alle gesneuvelden herdenken.

De herdenkingsplechtigheden in Margraten mogen zich jaarlijks in een grote belangstelling verheugen. Tal van hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waaronder ook een vertegenwoordiger namens het Koningshuis zijn dan aanwezig.

Eucharistieviering
Om 10.00 uur zondagmorgen wordt in het kader van Memorial Day op de begraafplaats een eucharistieviering gehouden, die door iedere belangstellende kan worden bijgewoond. De muzikale opluistering wordt verzorgd door het Mergelland Mannenkoor uit Margraten onder leiding van Jos Beckers.

Uiteraard wordt de viering afgesloten met het lied over de Amerikaanse Begraafplaats "Do You Remember" op tekst van de inmiddels overleden Margratenaar Math Dupuits en muziek van Hub Vanhautem.

Ontvangst
In de ochtend na afloop van de eucharistieviering ontvangt burgemeester J. Bronckers in het gemeentehuis de plaatsvervangend Amerikaans ambassadeur en een aantal vertegenwoordigers van organisaties, die nauw verbonden zijn met de Verenigde Staten en defensie.

Deze ontvangst wordt ook bijgewoond door een aantal ambassadeurs of vertegenwoordigers van andere landen zoals ook door de leden van college en gemeenteraad.

F-16’s ‘Missing Man’-formatie
De plechtigheden op de begraafplaats beginnen daarna om 15.00 uur. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens de plechtigheid heeft – na toespraken door o.a. de plaatsvervangend Amerikaans ambassadeur en de commissaris der Koningin in Limburg de kranslegging plaats en wordt vanuit de lucht door straaljagers een saluut gebracht door het overvliegen in de zgn. ‘Missing Man’- formatie.

Verkeer
In verband met de drukte rond de begraafplaats heeft de provincie besloten de Rijksweg tussen Margraten en Cadier en Keer zondag tussen 13.00 en 17.00 uur af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Alleen verkeer met bestemming begraafplaats wordt doorgelaten.

Daarnaast zijn zondag de parkeerplaatsen rond het gemeentehuis gereserveerd in verband met de ontvangst in de ochtend en na afloop van de viering op de begraafplaats. Omwonenden worden verzocht hun auto op eigen terrein of elders te parkeren.
Provincie:
Tag(s):