woensdag, 16. september 2009 - 10:25

Gemeente Roermond neemt poepzuiger in gebruik

Roermond

Op 21 september neemt wethouder IJff van Openbare Werken in Roermond de poepzuiger in bedrijf. Op initiatief van de gemeenteraad is deze machine ingehuurd om de ergernis over hondendrollen te verminderen. Tegelijkertijd start een pilotproject in de wijken Centrum, Roermondse Veld, De Kemp, Herten en Donderberg. Met het inhuren van de poepzuiger inclusief bediening is gedurende de pilot een bedrag gemoeid van € 32.500,-. Aan de hand van de ervaringen met de machine wordt in 2010 een structurele keuze gemaakt.

In de vijf gebieden binnen de pilot wordt de poepzuiger in ieder gebied één dag in de week ingezet. Afhankelijk van de ervaring die in de eerste weken wordt opgedaan, wordt per gebied bepaald of de frequentie passend is bij de mate van vervuiling in het betreffende gebied. Ook vindt er monitoring plaats door middel van het vaststellen van de uitgangssituatie en de ontwikkeling bij te houden van het aantal binnenkomende klachten in de tijd dat de poepzuiger actief is.

Wethouder IJff: “Overlast van hondendrollen blijft een grote ergernis bij mensen, met name op de verharde oppervlaktes. De poepzuiger kan als hulpmiddel dienen om de overlast te beperken. Daarnaast is het natuurlijk een zaak van de hondenbezitter, die zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor dient te zorgen dat hij zijn hond uitlaat op die plekken, die daartoe zijn aangewezen”.
Provincie:
Tag(s):