vrijdag, 6. februari 2009 - 14:50

Het Zuidelijk Toneel verhuist naar Tilburg (dubbel zie 91951)

Tilburg

Het Zuidelijk Toneel wil op 1 januari 2010 van Eindhoven naar Tilburg verhuizen. Het toneelgezelschap is tot deze beslissing gekomen in overleg met het Tilburgse college. Het is de bedoeling dat Het Zuidelijk Toneel op termijn onderdeel wordt van het cultuurcluster dat zich in 2012 in de Spoorzone vormt.

Het Zuidelijk Toneel is sinds de nieuwe herstructurering van het toneelbestel een van de acht door het Rijk gesubsidieerde toneelgezelschappen. Het gezelschap richt zich op het zuiden van Nederland. Ook neemt het gezelschap een functie op zich als aanjager en
ondersteuner van andere instellingen en gezelschappen.

Het gezelschap bespeelt de zuidelijke schouwburgen intensief. Hiervoor hebben de grote schouwburgen van Zuid-Nederland en Het Zuidelijk Toneel vorig jaar een convenant genaamd Expeditie Zuid ondertekend. Hierin is afgesproken om jaarlijks aan het begin van de theaterseizoenen een groots opgezet Theaterspektakel te spelen. In het seizoen
2009/2010 is dit De reis om de wereld in 80 dagen met o.a. Bert Visscher en NUHR. De seizoenen worden afgesloten met het meerdaagse Theaterfestival HartsTocht. Daarnaast initieert het gezelschap in samenwerking met lokale en regionale (cultuur)instellingen tal
van educatieve projecten voor jong en oud. Het gezelschap geeft hiermee een impuls aan toneel in de zuidelijke regio en maakt producties voor een breed publiek. Van het Rijk ontvangt het gezelschap hiervoor jaarlijks 2,4 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):