maandag, 14. september 2009 - 14:35

IJzeren Rijn afgesloten met hekwerk

Roermond

ProRail en de Gemeente Roermond nemen op korte termijn maatregelen om vervuiling en aantasting van het tracé van de IJzeren Rijn te voorkomen. Dit gebeurt naar aanleiding van de ernstige vervuiling door illegale afvaldumpingen en de daarop volgende opruimactie op 11 en 12 mei jl.. Tussen de gemeente en ProRail zijn afspraken gemaakt over het onderhoud, toezicht en beveiliging van het niet in gebruik zijnde tracé, zo meldt de gemeente Roermond.

ProRail plaatst binnenkort vandalismebestendige hekken. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het tracé beperkt om zodoende dumping van grof vuil tegen te gaan. Het plaatsen van de hekwerken start eind september/begin oktober. In totaal gaat het om zo’n 900 meter hekwerk ter hoogte van de Prinses Marijkestraat tot aan de Prins Bernhardtstraat, de Zandbergstraat, Pierre Massystraat en achter de woningen van de Antillenstraat. In 2010 worden de resterende 700 meter van het tracé van een zelfde hekwerk voorzien.

Ook wordt het gehele tracé (vanaf het station tot aan industrieterrein Roerstreek) in 2009 nog een keer opgeschoond en gemaaid. Daarna wordt het tracé in samenwerking met de gemeente en de aanwonenden regelmatig gemaaid en opgeruimd. De gemeente scherpt vóór, tijdens en na de werkzaamheden het toezicht aan op dumpingen en ander verboden gebruik van het buiten bedrijf gestelde spoorwegtracé.

De maatregelen zijn niet gericht op een mogelijke (her)ingebruikname van de IJzeren Rijn. Pro-Rail en de gemeente willen dat het tracé er weer ordentelijk uitziet. Ook de medewerking van de aanwonenden is hiervoor noodzakelijk. In de komende weken ontvangen alle aanwonenden een brief van de gemeente en ProRail over de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen en het toezicht op het tracé door gemeente en politie. Ook wordt de bewoners verzocht onrechtmatig gebruik en/of vervuiling direct te melden via de servicelijn van de gemeente (0475-359252) zodat de dader(s) kunnen worden achterhaald. In de brief wordt aangegeven wat is toegestaan op het tracé en wat niet.
Provincie:
Tag(s):