vrijdag, 24. april 2009 - 15:27

KLM bereikt onderhandelingsresultaat over crisis-cao

Amstelveen

KLM heeft met vijf van de zeven werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe cao’s voor grondpersoneel, vliegers en cabinepersoneel.

Met De Unie, de NVLT, VHKP, VNC en VNV is een nieuwe cao-overeengekomen die duurt tot 1 april 2010. De salarissen worden verhoogd met 1,25 % per 1 januari 2010.

Verder is afgesproken dat KLM zich tot het uiterste zal inspannen om de
werkgelegenheid veilig te stellen. Het overleg vond plaats tegen de crisis, die ook voor KLM ingrijpende gevolgen heeft. De passagiersaantallen lopen
terug. KLM heeft daarom de capaciteit terug moeten brengen.

De passagiers die wel reizen, doen dat tegen zulke lage tarieven dat er niet of nauwelijks aan wordt verdiend. Daardoor staan de resultaten onder druk.

In de loop van het overleg werd duidelijk dat de voorkeur van de meeste partijen uitging naar een crisis-cao voor één jaar met alleen afspraken over werkzekerheid en loon. Voor FNV was het niet meer mogelijk om aan het laatste deel van de onderhandelingen deel te nemen. CNV neemt het akkoord mee voor intern beraad.

Hoofd Personeel & Organisatie Wim Kooijman: “Ik had natuurlijk het liefst alle bonden aan boord gehouden. Dat was helaas geen haalbare kaart. Met deze afspraken doen we recht aan de situatie waarin KLM verkeert.�
Provincie:
Tag(s):