maandag, 6. april 2009 - 12:36

Leeuwarden houdt 8,3 miljoen over

Leeuwarden

'Een sterke stad is voor mensen en bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Een sterke hoofdstad helpt omliggende dorpen om de leefbaarheid te behouden of te versterken. Nu meer dan ooit!.' Laat de Friese hoofdstad weten. Het afgelopen jaar heeft Leeuwarden de doelen die ze zichzelf had gesteld kunnen waarmaken. En daarbij een positief resultaat behaald van € 8,3 miljoen.

De meest in het oog springende resultaten zijn geboekt op het gebied van jeugd en onderwijs, sociaal beleid, openbare orde en veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Daarmee is slagvaardig uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Leeuwarden werkt’. Het college verwacht dat ondanks de huidige economisch minder rooskleurige situatie, voor de raadsverkiezingen (op enkele kleine punten na) het gehele collegeprogramma afgerond kan worden.

Het positieve resultaat is ontstaan door meevallers bij zorg en opvang, werk en inkomen, algemene dekkingsmiddelen, kapitaallasten en apparaatskosten.
Provincie:
Tag(s):