dinsdag, 21. april 2009 - 19:36

Maaimachine op 1600 poten graast weer

Aa en Maas

Sinds week 15 is de maaimachine op 1600 poten weer actief in het land van Aa en Maas. In opdracht van het waterschap graast een kudde schapen de dijk af langs het Drongelens Kanaal. Van de Nieuwkuijkse brug in Vlijmen tot de Baardwijkse Overlaat in Waalwijk. Met deze gerichte vorm van begrazing helpt het waterschap de natuur in het gebied; doordat de schapen met name gras eten, krijgen kruiden en bijzondere plantensoorten meer kans.

De oevers van het Drongelens Kanaal hebben een belangrijke ecologische functie en moeten op een natuurvriendelijke manier worden onderhouden. Zo kan ‘natuurrijk grasland’ ontstaan. Waar vroeger met machines werd gemaaid, laat Aa en Maas tegenwoordig de oevers door schapen begrazen.

De schapen grazen van april tot en met november op en langs de dijk. De graslanden worden dan periodiek begraasd met daartussen rustperiodes. Het aantal begrazingsbeurten wordt bepaald door de voedselrijkdom. Waterschap Aa en Maas vraagt iedereen om rekening te houden met de begrazing langs het Drongelens kanaal. Dit kan door honden aan te lijnen op het begrazingstraject dat aan de voor- en achterzijde is aangegeven met een bord.
Provincie:
Tag(s):