donderdag, 12. maart 2009 - 20:10

Noordgroninger gemeenten anticiperen op bevolkingsontwikkeling

Delfzijl

De Noordgroninger gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum presenteerden donderdag samen met de provincie Groningen de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat ze de afgelopen maanden door onderzoeksbureau Companen hebben laten uitvoeren. Voor het onderzoek zijn bijna 10.000 huishoudens benaderd. Gevraagd is naar de wensen van inwoners op het gebied van wonen en voorzieningen.

Vorig jaar hebben de gemeenten en de provincie in een bestuursakkoord afgesproken toe te werken naar nieuw regionaal beleid op het gebied van wonen en voorzieningen. Het onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, is de eerste stap op weg naar dit nieuwe beleid.

Aanleiding voor nieuw beleid en voor het onderzoek is de bevolkingsontwikkeling waar de Noordgroninger gemeenten in toenemende mate mee te maken krijgen. Uit de bevolkingsprognose die onderzoeksbureau ABF in opdracht van de provincie Groningen opstelde, blijkt dat de regio in de periode tot en met 2030 te maken krijgt met een forse bevolkingsafname (circa 25 procent tot 2030).
Provincie:
Tag(s):