dinsdag, 29. september 2009 - 10:16

Onderzoek naar verzwakte dijken

Bellingwolde

Op 29 september starten in Bellingwolde een aantal grootschalige praktijkproeven naar piping, een verschijnsel dat dijken kan verzwakken en in het ergste geval zelfs mogelijk kan laten bezwijken. Speciaal voor deze proeven worden er twee dijken aangelegd die zijn voorzien van meetapparatuur. De onderzoeksresultaten moeten het mogelijk maken het faalmechanisme in de toekomst beter te voorspellen en berekenen.

Bij een hoge waterstand kan het voorkomen dat er, ten gevolge van de hoge druk, aan de voet van een dijk water (kwel) doorsijpelt. Wanneer dit water zandkorrels meevoert, ontstaat er een buisvormige doorgang (pipe) onder de dijk die steeds verder groeit en zo de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt. De dijk kan hierdoor verzwakken en in het ergste geval mogelijk bezwijken.

Het onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) bestempelde piping enkele jaren geleden als een potentieel gevaarlijk faalmechanisme en adviseerde om dit verschijnsel verder te onderzoeken. De praktijkproef in Bellingwolde komt aan deze aanbeveling tegemoet.
Provincie:
Tag(s):