woensdag, 4. maart 2009 - 20:02

Paasvuurbouwers hoeven geen ontheffing meer aan te vragen

Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft besloten dat voor locaties waar al jaren paasvuren worden ontstoken, geen ontheffing meer hoeft worden aangevraagd. Hiertoe is de Beleidsregel paasvuren Coevorden 2009 vastgesteld die past in het streven om te dereguleren. In de beleidsregel zijn voorschriften gesteld waaraan de paasvuren moeten voldoen.

Op 11 maart 2008 is een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld waarin staat dat het verboden is om in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dat zou het einde betekenen van de traditionele paasvuren. Daarom is bepaald dat de APV niet geldt voor paasvuren op aangewezen locaties. Bouwers van paasvuren moesten ieder jaar ontheffing aanvragen. Dat waren er tot nu toe jaarlijks zo’n 25. Omdat de paasvuurlocaties als geschikt zijn beoordeeld door brandweer en politie wilde de gemeente deze regelgeving graag vereenvoudigen. Daarom heeft het college de beleidsregel vastgesteld waardoor geen ontheffing meer hoeft worden aangevraagd.

De gemeente controleert in de week voor Pasen alle locaties om te zien of er geen verkeerde materialen worden gebruikt. Zo nodig kan de gemeente het aansteken van een paasvuur verbieden. Ook wordt gecontroleerd of het paasvuur wordt aangelegd op de plek die daarvoor is aangewezen.
Provincie:
Tag(s):