maandag, 8. juni 2009 - 11:44

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt Friese cultuur met € 54.058

Op haar vergadering heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in totaal voor € 54.058 aan subsidie toegekend aan diverse instellingen op het gebied van cultuur en natuurbehoud.

Er is onder andere besloten het project Dansen op Locatie van de 4 Friese podia in Drachten, Franeker, Heerenveen en Leeuwarden met een financiële bijdrage van € 2.000 te ondersteunen.
Op de Friese podia is jaarlijks een aardige selectie te zien van het dansaanbod in Nederland, maar vergeleken de andere disciplines is het aantal dansvoorstellingen verhoudingsgewijs klein.

De 4 Friese podia willen daar verandering in brengen met een eigen productie. Vier theaters, vier boerderijen en twee dansgezelschappen maken in vier Friese plaatsen één uniek dansevenement.
Met op 3 en 4 oktober als resultaat vier premières van vier danssolo’s van twee internationaal befaamde topchoreografen.

Verder zijn nog toewijzingen gedaan aan onder andere: muziekvereniging Crescendo van Ameland en het Frysk Selskip Arum voor activiteiten in het kader van het 100 jarig jubileum, stichting Iepenloftspul Menameradiel en Berne Iepenloftspul Easterwierrum voor de productie van 2009, Pasveerkorpsen uit Leeuwarden en muziekvereniging Joost Wiersma uit Jistrum voor deelname aan het Wereld Muziek Concours, Stichting Media Art voor het Media Art festival voor jong talent.
Provincie:
Tag(s):