dinsdag, 21. april 2009 - 19:28

Reisdocumenten krijgen vingerafdruk

Werkendam

Wie denkt dat het nemen van vingerafdrukken alleen is weggelegd voor opsporingsambtenaren en/of voorbehouden aan mensen die verdacht worden van criminele activiteiten, heeft het mis. Vanaf 28 juni 2009 worden namelijk ook vingerafdrukken opgenomen in de chip van reisdocumenten. Dat heeft de minister van BiZa besloten. Op dit moment test gemeente Werkendam de nieuwe apparatuur intensief en vanaf de genoemde datum bevat elk uitgegeven reisdocument de vingerafdruk van de aanvrager. Kortom: de aanvraagprocedure voor een reisdocument verandert ingrijpend.

Bij het aanvragen van een nieuw document, worden vingerafdrukken afgenomen met speciale apparatuur. De vingerafdrukken zijn overigens niet zichtbaar op het reisdocument, maar worden opgenomen in de chip. Ook bij het in ontvangst nemen van het nieuwe reisdocument, wordt gecontroleerd of de vingerafdruk overeenstemt met de opgenomen vingerafdrukken.

Kinderen jonger dan 12 jaar vormen een uitzondering op de nieuwe regel. De vingerafdruk voor een eigen reisdocument wordt bij hen niet opgenomen.

Een andere wijziging betreft het niet meer kunnen bijschrijven van kinderen in het paspoort van ouders. De ingangsdatum is op dit moment nog niet bekend, maar dit is wel dit jaar nog. Wel is bekend dat bijschrijvingen gewoon geldig blijven zolang het paspoort geldig is. Bij het ingaan van deze maatregel, dient ieder kind een eigen reisdocument te hebben. Het is mogelijk dat er een speciale prijs voor het kindpaspoort komt, maar ook dat is nu nog niet bekend. Daarom kan het een goede overweging zijn tijdig (vóór 1 juli) een nieuw paspoort aan te vragen, waarin uw kind(eren) bijgeschreven kunnen worden.
Kinderen kunnen tot 16 jaar bijgeschreven zijn. Er zijn echter wel enige landen waarvoor een jongere leeftijd geldt (Tsjechië en Slowakije). Ook zijn er landen die nu al een eigen paspoort eisen, zoals Amerika.
Provincie:
Tag(s):