maandag, 26. januari 2009 - 9:35

Reizigersoverleg Limburg werkt samen met Provincie

Maastricht

De Provincie Limburg heeft een convenant gesloten met het Reizigersoverleg Limburg (ROL) over de samenwerking op het gebied van openbaar vervoer in Limburg. Het ROL is een stichting van consumentenorganisaties, die de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer behartigt.

De Provincie Limburg is op grond van de Wet Personenvervoer de opdrachtgever van het regionale openbaar vervoer in Limburg. Met de ondertekening van het convenant is de reeds bestaande samenwerking van de Provincie en het ROL officieel bekrachtigd. Partijen wisselen informatie uit, voeren overleg en het ROL geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Provincie met het oog op de besluitvorming.

Op 8 december 2008 sloot het ROL een samenwerkingsovereenkomst met het vervoerbedrijf in Limburg, Veolia Transport Limburg.
Provincie:
Tag(s):