woensdag, 5. augustus 2009 - 14:28

Rembrandtplein moeten het even doen zonder schilder

Amsterdam

Het beeld van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn is woensdag 5 augustus tijdelijk van het Rembrandtplein verwijderd. Het Rembrandtplein in Amsterdam wordt op dit moment stevig onder handen genomen en gerenoveerd en opnieuw ingericht. Het beeld zal na de renovatie, die eind januari 2009 is gestart, rond het einde van oktober weer worden teruggeplaatst.

‘Het nieuwe plan geeft het plein meer de uitstraling die past bij een plein wat een belangrijke en aantrekkelijke verbindingsschakel is tussen het hart van de stad en het zich in rap tempo ontwikkelend oostelijke deel van de binnenstad’, meldt de gemeente Amsterdam.

Het herinrichtingsplangebied bestaat uit de openbare ruimte van het Rembrandtplein van noordgevel tot zuidgevel en van de trambaan aan de oostzijde tot aan het fietspad aan de westzijde. Vanuit functionele eisen, ruimtelijke kwaliteit en technische noodzaak zijn aanpassingen aan de openbare ruimte gewenst. Het doel van het project is een aantoonbaar veiliger, schoner en mooier Rembrandtplein en omgeving.

De gestelde eisen in hoofdlijnen:
Creëren van een openbare centrale verblijfplaats. Deze verblijfplaats geschikt maken voor intensief gebruik. Vergroten van de openheid door het creëren van zicht- en looplijnen en het herstellen van samenhang in het plangebied. Toepassen van hoogwaardig straatmeubilair, groen- en verhardingmateriaal.

Opschonen van het plein van overbodige objecten, bijvoorbeeld bebording en GVB-spandraden aan gevels. Het verbeteren van de verlichting door het uitvoeren van een verlichtingsplan. Het middenplein vrijmaken van (horeca)uitbaters. Hierbij uitvoering gevend aan een wijziging van het bestemmingsplan Rembrandtplein uit het jaar 2000, waarbij er voor 'Horeca' geen plaats meer is op het middenterrein.

Schetsontwerp
Deze eisen zijn vertaald naar een ontwerp. In het ontwerp is uitgegaan van een plein waarbij centraal op het plein een openbaar verblijfsfunctie is gecreëerd. Het groen van het middenterrein wordt lager zodat er meer overzicht op het plein ontstaat en de gevels beter bij de inrichting van de openbare ruimte worden betrokken. De bestrating van het middenterrein, naast de grasmat, is in het plan van natuursteen.

De bedachte banken zijn van hetzelfde product. De bestrating van de randen van het plein, langs de gevels, is de bekende gebakken rode klinker. Deze zijn afgezet met natuurstenen banden. Door uitvoering van een nieuw verlichtingsplan zal de kwaliteit van de openbare verlichting sterk worden opgewaardeerd.

Het ontwerp is beoordeeld met het oog op de toegankelijkheid door alle groepen gebruikers. In dit specifieke geval is er voor minder validen en gehandicapten een aantal maatregelen getroffen: op hoeken worden de trottoirbanden verlaagd, zodat de toegang tot het verhoogde voetpad ook voor rollators en rolstoelen is gewaarborgd. Dit voetpad is op de looplijnen vrij van objecten. Het plateau in het midden van het plein is toegankelijk door onder andere hellingbanen.
Provincie:
Tag(s):