donderdag, 25. juni 2009 - 22:22

Schakelklassen van 3 naar 5

Oss

Uit hun onderzoek blijkt dat de taalprestaties van de leerlingen in deze zogenaamde schakelklassen omhoog gaan. Ook voor leerlingen die na groep 8 nog een extra jaar in een taalklas doorbrengen is er positief nieuws: zij gaan veel vaker naar een hoger schooltype.

In een schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs in een aparte klas tijdens de reguliere schooltijden, of tijdens extra lesuren na schooltijd. De schakelklas kan parallel lopen aan groep 1 tot en met 8, maar kan ook als extra jaar tussen de reguliere groepen of als instroomgroep voor groep 1 of als kopklas na groep 8 worden opgezet. Het doel van de schakelklas is dat leerlingen met succes de schoolloopbaan in de reguliere klas kunnen vervolgen en doorstromen naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs dan wanneer de schakelklas niet was gevolgd.

'Er zijn dit schooljaar goede resultaten geboekt met de Osse schakelklassen. Mede vanwege dit succes gaat het aantal schakelklassen in Oss komend schooljaar van 3 naar 5. Schakelklassen passen in het Osse onderwijsbeleid en in de plannen van de basisscholen. Het is een preventieve aanpak voor de kinderen van groep 1 en 2.
Provincie:
Tag(s):