vrijdag, 24. april 2009 - 20:18

Start restauratie Strandbadpaviljoen

Winterswijk

De gemeenteraad van Winterswijk is tijdens zijn vergadering op donderdag 23 april 2009 akkoord gegaan met het voornemen de casco-restauratie van het Strandbadpaviljoen in Winterswijk te gunnen aan Bouwbedrijf Hoffman uit Beltrum.

Zij hebben van de drie inschrijvingen de laagste bieding uitgebracht. De start van de werkzaamheden vindt voor de zomervakantie plaats. Ook is de gemeenteraad akkoord met het opstarten van de aanbestedingsprocedure voor de rest van het complex.

De gemeente heeft begin februari 2009 de aanbestedingsprocedure gestart, waarna tien geïnteresseerde bedrijven zich hebben aangemeld. Na de controle van de stukken bleven uiteindelijk drie bedrijven over die voldeden aan de gestelde criteria. Bij de inschrijving is gebleken dat Bouwbedrijf Hoffman met een bedrag van € 326.000,- (exclusief BTW) de laagste bieding heeft uitgebracht. Wethouder Van Nijkerken: “De bieding ligt circa € 183.000,- lager dan de meest recente begroting van de architect. De inschrijving geeft aan dat de markt momenteel gunstig is. Daarnaast geven we door te starten met de werkzaamheden ook de werkgelegenheid een positieve impuls in de huidige crisistijd.�

Het markante paviljoen en het openlucht zwembad hebben een belangrijke waarde en zijn Rijksmonument. Door de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is groen licht gegeven voor de restauratie. De werkzaamheden betreffen de casco-restauratie van het paviljoen en de badmeesterpost van het Strandbad. Het paviljoen bestaat uit een hoofdgebouw en twee aangebouwde vleugels met kleedruimten. Het restauratiewerk bestaat voornamelijk uit het restaureren van de houten gevels, de daken en de kleedhokjes en uit restauratietimmerwerk en restauratieschilderwerk.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van januari 2009 het recht tot gunning voorbehouden, aangezien zij eerst meer duidelijkheid wil hebben over de financiering van het gehele project. De totale kosten van het project werden geraamd op circa € 1.650.000,-. Doordat de aanneemsom voor de casco-restauratie van het Strandbadpaviljoen lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd en er inmiddels meer zicht is op aanvullende middelen, zoals bijvoorbeeld een bijdrage vanuit de provincie Gelderland, is het tekort op de begroting verder teruggelopen.
Provincie:
Tag(s):