donderdag, 1. oktober 2009 - 11:40

Strijd tegen overgewicht jongeren gaat door

Leeuwarden

Leeuwarden is in 2006 de strijd tegen overgewicht aangegaan samen met partners GGD Fryslân, bv SPORT en Thuiszorg Het Friese Land. Er zijn diverse campagnes en acties geweest voor een gezond gewicht van de Friese jeugd. De komende jaren blijft extra zorg voor preventie van overgewicht nodig. Op 1 oktober tijdens de studiedag ‘Preventie Overgewicht, samen werken aan een gezonde omgeving’ wordt gesproken over verdere samenwerking op dit gebied.

Het is belangrijk dat alle partijen de strijd blijven aangaan tegen overgewicht bij kinderen en jongeren omdat overgewicht op jonge leeftijd sterk bijdraagt aan gezondheidsproblemen nu en op latere leeftijd. Veel Friese gemeenten hebben de aanpak van overgewicht de afgelopen jaren al tot een speerpunt van hun lokale, gemeentelijke gezondheidsbeleid gemaakt. De komende jaren is er subsidie beschikbaar voor de preventie van overgewicht.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd die voor dit resultaat gezorgd hebben waarbij de nadruk vooral lag op gezonde voeding en (meer) bewegen. Zo waren er collectieve acties zoals voedingslessen op scholen en sporttoernooien in de wijk. Ook zijn er in de keten van de zorg voor kinderen en jongeren afspraken gemaakt om overgewicht beter te lijf kunnen gaan. Tijdens reguliere contactmomenten op consultatiebureaus en bij verpleegkundigen en artsen op school, zijn alle kinderen gescreend op overgewicht. Als er sprake was van overgewicht, dan kregen de kinderen en de ouders praktische adviezen over bijvoorbeeld ontbijten, buiten spelen en tv kijken. In sommige gevallen werden de kinderen en hun ouders doorverwezen naar de diëtist of de kinderarts.

Het resultaat is dat de cijfers voor overgewicht sinds 2004 stabiel gebleven zijn en dat het percentage kinderen met overgewicht in Friesland 5% onder het landelijke gemiddelde ligt.
Provincie:
Tag(s):