maandag, 18. mei 2009 - 16:43

Subsidie voor project 'Iedereen kan sporten'

Venlo

De Provincie Limburg heeft een subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband ‘Iedereen kan sporten’ in de regio Noord-Limburg. De subsidie bedraagt 40.000 euro en is bedoeld voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris in het speciaal onderwijs. Daarnaast is de subsidie ook bedoeld voor het organiseren van activiteiten voor mensen met een beperking, om deze groep meer aan het sporten te krijgen.

Binnen het project ‘Iedereen kan sporten’ werken de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Helden, Maasbree, Sevenum, Venlo en Venray sinds 2007 samen op het gebied van gehandicaptensport en vrijetijdsbesteding. Daarnaast spelen het Huis voor de Sport Limburg, Gehandicaptensport Nederland, MEE en Dichterbij een belangrijke rol binnen ‘Iedereen kan sporten’.

‘Iedereen kan Sporten’ heeft tot doel mensen met een handicap meer aan het sporten te krijgen door onder meer het aanbod te vergroten en beter bekend te maken en door eventuele belemmeringen weg te nemen. Het project is tot nu toe zeer succesvol. Zo zijn er onder andere negen nieuwe sporten en negentien nieuwe structurele sportactiviteiten bijgekomen. Het succes van ‘Iedereen kan sporten’ heeft er toe geleid dat de regio Noord-Limburg in 2010 de Special Olympics Nationale Spelen mag gaan organiseren.
Provincie:
Tag(s):