dinsdag, 5. mei 2009 - 15:12

Tentoonstelling van de Zeeuwse Boerderij

Tholen

Vanaf 15 mei tot en met 30 juni is in het Atrium van het gemeentehuis in Tholen de tentoonstelling ''Van woonstalhuis tot damwandloods'' te zien.
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de Boerderijenstichting. Op 14 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend.

De expositie geeft een overzicht van vier perioden: Van het begin van de jaartelling tot 1650, van 1650 tot 1900, van 1900 tot 1960 en na 1960. Daarin is de overgang te zien van boerderijen waar mens en dier onder één dak leefden (woonstalhuis met lemen wanden en rieten daken), via een gescheiden stenen boerderij voor bewoners en een houten stal voor de dieren, tot de hedendaagse grootschalige bedrijven met damwandloodsen.

De tentoonstelling laat ook zien dat tussen de verschillende Zeeuwse eilanden sterke verschillen zijn. De expositie is interactief van opzet en origineel vormgegeven.

De tentoonstelling wordt door de Heemkundeverenigingen 'Stad en Lande van Tholen' en 'Philippuslandt' aangevuld met een uitgebreide fototentoonstelling van oude en nieuwe foto’s van (soms reeds lang verdwenen) boerderijen uit alle kernen binnen de gemeente Tholen.
De laatste 100 jaar zijn zeer veel oude boerenwoonhuizen en schuren afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Er zijn niet veel boerderijen meer over waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Met name de komst van de moderne landbouw met zijn grote machines is veelal een doodsteek geweest voor de traditionele schuren. En nog steeds verdwijnen er met regelmaat oude schuren onder de slopershamer of door achterstallig onderhoud.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):