maandag, 13. juli 2009 - 21:09

Tijdelijke ontheffing sluitingstijd Xinix

Werkendam

In afwachting van nieuw vast te stellen beleid heeft gemeente Werkendam aan Xinix in Nieuwendijk toestemming verleend om edurende een jaar op zaterdag tot half vier geopend te zijn.

In het besluit is onder andere bepaald dat vanaf half twee uur geen nieuwe klanten mogen worden toegelaten. Voor de burgemeester weegt in zijn besluit zwaar dat Xinix en de bezoekers van Xinix in het verleden niet of nauwelijks overlast hebben veroorzaakt. Ook in gevallen waarbij een latere sluitingstijd werd gehanteerd.

Een toename van de overlast is dan ook niet te verwachten. Bovendien is van belang dat Xinix, door het inhuren van professionals van een gecertificeerd bureau die aan de deur staan om er voor te zorgen dat de openbare orde in en nabij het pand bewaard blijft, blijk geeft haar verantwoording te nemen voor de bescherming van de openbare orde.
Provincie:
Tag(s):