woensdag, 14. januari 2009 - 19:37

Uitnodiging informatieavond rotondes N360

Appingedam

De provincie Groningen en de gemeente Appingedam organiseren een informatieavond op dinsdag 27 januari 2009 over de aanleg van de rotondes op de kruisingen van de Jukwerderweg en de Jan Bronsweg met de provinciale weg Groningen-Delfzijl (N360).

Eerder werd op 14 november 2006 een informatieavond georganiseerd in de Nicolaïkerk waarin op hoofdlijnen uitleg is gegeven over de visie op de inrichting van het Damster deel van de provinciale weg Groningen-Delfzijl (N360).

De plannen voor de rotondes Jukwerderweg en Jan Bronsweg, onderdeel van de visie, zijn inmiddels verder uitgewerkt. Deze avond willen wij aanwonenden en ander belangstellenden informeren over de actuele stand van zaken. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De avond vindt plaats op dinsdag 27 januari 2009 in de kantine van het Ommelander College, Pastorielaan 11, Appingedam en begint om 19.30 uur. De kantine is open vanaf 19.00 uur.
Provincie:
Tag(s):