maandag, 19. januari 2009 - 14:02

Veiligheids-diensten maken balans Uruzgan op

Den Haag

De regionale en provinciale commandanten van de verschillende veiligheidsdiensten in Uruzgan kwamen zondag 18 januari voor een conferentie bijeen in Tarin Kowt. In het PRT-huis op de Nederlandse basis Kamp Holland blikten zij samen met Task Force Uruzgan terug en vooruit op de ontwikkeling van hun eigen diensten. Dit heeft het ministerie van Defensie maandag 19 januari laten weten.

Naast de zware Afghaanse delegatie, waaronder gouverneur Hamdam, was ook Commandant Regional Command South, generaal-majoor Mart de Kruif, aanwezig. De conferentie vond plaats op uitnodiging van Commandant Task Force Uruzgan, kolonel Kees Matthijssen.

Behalve Matthijssen zelf, sprak ook de civiel vertegenwoordiger binnen de Task Force Uruzgan, de heer Peter Mollema de genodigden toe. Hij waarschuwde de politie voor te hoge verwachtingen voor het komende jaar.

“Meer blauw op straat en meer contact met de bevolking is al een hele stap vooruit. Vergeet ook niet dat Uruzgan als arme provincie minder aandacht geniet in Kabul dan de omringende provincies en dat de vooruitgang hier dus langzaam zal gaan. Wel zal het in aanbouw zijnde Politie Training Centrum de agenten beter opleiden voor alle politietaken, net als de Police Mentoring Teams, die vanaf april met uitbreiding krijgen met twee teams�, aldus Mollema.

Belang van opleidingen
Generaal-majoor Wahdat onderkende als politiecommandant van Zuid-Afghanistan het belang van opleidingen, zodat agenten weten wat er juridisch wel en niet is toegestaan. Juma Gul sloot zich hier als commandant van het politieapparaat in Uruzgan bij aan.

“Het soms nog slechte optreden van de politie kan worden opgelost door training. De agenten moeten meer leren over veiligheid, wetshandhaving en rechtsgang�, aldus Gul.

Aanpak van werkloosheid
Commandant van de Afghaanse inlichtingendienst NDS, brigadegeneraal Zakharyia, zag vooral oplossingen in de aanpak van werkloosheid. “We moeten ons niet alleen richten op de politie en het leger, maar vooral op de Afghaanse bevolking. Er is veel werkloosheid en armoede. Omdat onderwijs daarin een belangrijke rol speelt, moeten we scholen openen om mensen te onderwijzen.�

Beste op veiligheidsgebied
“We streven allemaal naar het beste op veiligheidsgebied en zijn gecommitteerd aan onze taken�, besloot Matthijssen. “Op den duur kunnen het Afghaanse leger en de politie zelf voor de veiligheid zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn, maar we moeten realistisch zijn dat het een lange weg is.�
Provincie:
Tag(s):