donderdag, 25. juni 2009 - 16:40

Verruiming venstertijden leidt tot minder vrachtwagens

Groningen

De bevoorrading van binnensteden kan met 12% minder vrachtauto’s worden gedaan wanneer gemeenten hun venstertijden verruimen. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van de Kwaliteit Distributeurs Nederland (KDN), een deelmarkt van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Liefst 64% van de KDN-leden ondervindt veel tot zeer veel hinder van de venstertijden. Veel gemeenten hanteren dezelfde, krappe, tijden, waardoor vrachten voor buurgemeenten niet met één vrachtauto kunnen worden gemaakt, maar over meerdere ritten moeten worden verdeeld. Daarnaast speelt het probleem dat de venstertijden niet overeen komen met de openingstijden van de winkels. TLN dringt daarom aan op een verruiming van de venstertijden.

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten hanteert venstertijden. Vrachtauto’s mogen het stadscentrum alleen tussen bepaalde tijden betreden. Op die manier probeert de gemeente de doorstroming van het binnenstadverkeer te reguleren. De beperkingen leiden tot minder efficiënt gebruik van voertuigen en een lagere beladingsgraad.
Provincie:
Tag(s):