maandag, 6. april 2009 - 23:09

Waterschap start excursies Nolle-Westduin

Waterschap Zeeuwse Eilanden organiseert vanaf donderdag 9 april excursies naar de kustversterking Zwakke Schakel Nolle-Westduin.Belangstellenden maken in groepen van 25 personen, onder begeleiding een wandeling van anderhalf uur door het gebied. Daar krijgen ze uitleg over het werk en de stand van zaken.

Inschrijven kan via de website www.wze.nl op de pagina Zwak-ke Schakels Walcheren.

Het waterschap start in de maanden april, mei en juni met tien dagen waarop excursies plaatsvinden. Deze zijn gepland in of rondom vakantieperiodes. Op deze manier komt het waterschap tegemoet aan de overlast die ontstaat door de werkzaamheden. De eerste excursie is donder-dag 9 april van 14.00 tot 16.00 uur.

De excursie start in de bouwkeet in Vlissingen. Deze staat aan het einde van de Burgemeester van Woelderenlaan, richting het tennispark. Hier krijgen deelnemers uitleg over het project. Waarom moet de dijk en duinen versterkt worden? En wat houdt het werk precies in? Na deze informatie start de rondleiding. Onder begeleiding wandelt de groep ongeveer anderhalf uur door het gebied. De rondleiding eindigt weer bij de bouwkeet.
Provincie:
Tag(s):