maandag, 31. augustus 2009 - 21:37

Wegwerkzaamheden N371 tussen Hoogersmilde en Smilde

Bovensmilde

Van 1 september tot en met 13 november 2009 voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N371 op het gedeelte Bovensmilde tot aan de Polakkenbrug bij Smilde.

De weg krijgt onder andere een nieuwe asfaltlaag en nieuwe markering én wordt verbreed tot 6,60 meter. Ook worden de kruisingen bij bruggen aangepakt, zodat het verkeer beter zichtbaar is. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in een aantal fasen uitgevoerd. In oktober moet het doorgaande verkeer rekening houden met driemaal een gedeeltelijke afsluiting van de N371 gedurende twee dagen in beide richtingen. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven. De woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietspaden.


De provincie Drenthe wil met deze werkzaamheden een aantal knelpunten op de route aanpakken om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden bij de Polakkenbrug en de Meester Sickensbrug de voorsorteervakken voor rechtsafslaand verkeer weggehaald. Bij de andere bruggen worden gekleurde vlakken gemaakt. Bij de kruisingen buiten de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 60 kilometer per uur.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is gekozen om de wegwerkzaamheden in een aantal fasen uit te voeren. Als eerste is het gedeelte tussen de Norgerbrug en de Meester Sickensbrug aan de beurt, waarbij de mogelijkheid bestaat de weg tussen 18.00 en 23.00 uur af te sluiten. Vervolgens wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de Meester Sickensbrug en de Grietmansbrug, als derde het gedeelte tussen de Grietmansbrug en de Jonkersbrug en als laatste het gedeelte tussen de Jonkersbrug en de Polakkenbrug.

De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.
Provincie:
Tag(s):