maandag, 6. april 2009 - 23:19

Woningen Akkerstraat voldoen nog steeds niet

Groningen

SP-fractievoorzitter Eelco Eikenaar vindt het kwalijk dat het college van burgemeester en wethouders woningcorporatie Lefier nog steeds niet heeft gedwongen woningen aan de Akkerstraat te verbeteren.

Die woningen hebben een ventilatiesysteem dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. Als de woningen in november 2008 niet aan de eisen zouden voldoen zou het college bestuursdwang toepassen. Dat is volgens de SP nog niet gebeurd.

Eikenaar: 'Ruim een jaar geleden stelde de SP-fractie schriftelijke vragen over het functioneren van de balansventilatie in een wooncomplex in de Akkerstraat. Volgens de bewoners veroorzaakt het systeem gezondheidsproblemen als hevige astma-aanvallen, extreme moeheid, slapeloosheid, luchtweginfecties en een malaisegevoel. Metingen gaven aan dat de installatie, zoals deze nu functioneert, strijdig is met het Bouwbesluit. Toch ondernam verhuurder Lefier niet voldoende maatregelen om het systeem te verbeteren.'

De SP vraagt zich af waarom het college nog niet is overgegaan tot bestuursdwang en wanneer zij van plan is de bestuursdwang wel toe te passen.
Provincie:
Tag(s):