donderdag, 9. april 2009 - 21:00

Woonconcept doet mee in brede school

Meppel

Woonconcept en de gemeente Meppel ondertekenden donderdageen intentieovereenkomst over de ontwikkeling van de brede school voor de wijken Berggierslanden en Koedijkslanden. De intentie is dat Woonconcept eigenaar wordt en het beheer van het gebouw gaat verzorgen. De gemeente houdt haar verantwoordelijkheid als regisseur en financier. Een volgende stap is het aangaan van een overeenkomst waarin concrete samenwerkingsafspraken worden vastgelegd.

Directeur van Woonconcept, Hedzer van Houten en wethouder Ko Scheele ondertekenden de intentieovereenkomst op de nu nog braakliggende locatie van de te bouwen brede school aan de Zuiderlaan in Koedijkslanden.Hedzer van Houten: “De komende periode onderzoeken we de financiële en juridische haalbaarheid van onze samenwerkingsplannen. Vooruitlopend gaan we vanaf nu actief meedoen in het ontwerptraject van het gebouw van de brede school.“

Ko Scheele: “Bij de brede school willen we duurzame bouw en beheer mogelijk maken. Met deze overeenkomst willen we ook een duurzame samenwerkingsrelatie tot stand brengen. Goed dat een organisatie als Woonconcept de verantwoordelijkheid wil nemen voor eigendom en beheer�.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het totaalplan brede school. Dit plan bevat het ontwerp van het gebouw, de parkeer- en verkeersituatie en de herinrichting van de omgeving. Hierbij zijn veel partijen betrokken: toekomstige gebruikers, het wijkplatform, een klankbordgroep, direct omwonenden en Stichting Welzijn Meppel Westerveld. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in juni 2009 over het totaalplan. In de tweede helft van 2009 kan dan met de bouw van de school worden gestart. Eind 2010 kan de school en de vernieuwde omgeving klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):