woensdag, 27. oktober 2010 - 16:30 Update: 10-09-2018 18:59

Brandweer Utrecht voortaan één regionale brandweerorganisatie

Utrecht

Met ingang van 1 november vormen de 29 gemeentelijke brand-weerkorpsen een regionale brandweerorganisatie.

Dit regionale korps maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dat betekent dat er in de provincie Utrecht geen gemeentelijke brandweer meer is, maar een regionale brandweer. De brandweer blijft uitrukken vanuit de bestaande kazernes.

Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met partners als politie Utrecht, defensie, waterschappen, energiebedrijven en ambulancezorg draagt de VRU zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

Brandweerzorg

Hoewel de brandweer geen gemeentelijke organisatie meer is, blijft de burgemeester wel verantwoordelijk voor de brandweer. Voor de uitvoering van de brandweertaken sluit de gemeente een overeenkomst met de VRU. Met het realiseren van één regionale brandweerorganisatie worden schaalvoordelen behaald. Door samen te werken, kan beter worden voldaan aan de hoge eisen die door de samenleving worden gesteld aan de brandweer. Samen worden zaken opgepakt als oefenen, opleiden, risicobeheersing en crisisbestrijding. Daardoor is de brandweer nog beter voorbereid op de toekomst! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht is georganiseerd in vijf districten: Binnensticht-Lekstroom, Eemland, Heuvelrug, Rijn en Venen en Utrecht.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: